ММОХХ-ны дэд тэргүүн: Б.Тэгш 

 Монголын Нотариатчдын Танхимын гишүүн, Хуульч, Нотариатч, Төрийн удирдлагын магистр зэрэгтэй, Орос хэлтэй 

ММОХХ-ны Удирдах зөвлөлийн гишүүд:

Б. Сэнгээ
  Б. Ганбаяр 
  Э. Олонбаатар
  Б. Ичинхорлоо
  Б. Тэгш