Албан ёсны нийтлэг орчуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх

мэргэшлийн шалгалтын удирдамж


Монголын Мэргэшсэн Орчуулагчдын Хөгжлийн Холбоо /цаашид ММОХХ гэх/ нь тус холбооны нэрийн өмнөөс албан ёсны нийтлэг орчуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг олгож байна. Тус холбооноос зохион байгуулж буй мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн иргэн ММОХХ-ны гишүүн, орчуулагчаар сонгогдож орчуулгын товчооны тамга хугацаагүй эзэмших эрхийг эдлэнэ. Шалгалтанд оролцох хүсэлтэй иргэд тус холбооны гишүүн болох тухай товч өргөдөл, орчуулгын үйл ажиллагааг биечлэн хийх хүний анкет /анкетын загварыг уг сайтаас авах/ бөглөж дараах шалгалтыг өгнө.

Шалгалт 2 үе шаттай явагдана.

1-р үе шат: мэргэшлийн ур чадварын шалгалт. Үүнд гишүүнээр элсэх хүсэлтэй иргэн ямар хэлээр орчуулгын үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа тэр хэлээрээ, чөлөөт сэдвээр 300-500 үгтэй эссэ бичиж ирүүлэх.


2-р үе шат: ажлын байрны шалгалт. Ажлын байр нь албан ёсны нийтлэг орчуулгын үйл ажиллагаа эрхлэхэд тохирсон хэрэгсэл, тавилга, орчинг бүрдүүлсэн байх. /заавал шаардахгүй/

  • -    Хэлний чиглэлээр эзэмшсэн боловсролыг нотлох баримтууд
  • -        Өмнө нь орчуулсан материал /нэгээс доошгүй хуудас эх хэлний материалтай хамт/
  •  - CV
  •  - Эрх хүсэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, байгууллага бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, эрх хүссэн тухай албан бичгийн хамт b.sengee@yahoo.com хаягаар илгээж 99083832,94444044 дугаартай утсаар мэдэгдэнэ үү. 

 


 


Албан ёсны нийтлэг орчуулгын үйл ажиллагаа явуулах шалгалтанд тэнцсэн иргэн, хуулийн этгээд ММОХХ-ны гишүүнээр элсэх бүртгэлийн хураамжийг тушааж ажлын 2 хоногийн дотор ММОХХ-ны гишүүний гэрчилгээ, орчуулгын товчооны тамгаа гардан авна.

ММОХХ–ны гишүүн, орчуулагч нь тус холбооны дүрэм болон Удирдах зөвлөлөөс баталсан бусад дүрэм, журамд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.