Орчуулгын ажил үйлчилгээний тариф /жишиг/

                                               

 

 

Хэл

Материалын нэр

Үнэлгээ,

төгрөг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол хэлнээс гадаад,

гадаад хэлнээс Монгол хэлнээ

Текст, гэрээ, үргэлжилсэн үгийн зохиол г.м үргэлжилсэн бичилт бүхий материал /мөрөөр/

400-500

 

Цагдаагийн газар, ИБМУТ, хорооны тодорхойлолт, ам бүлийн тодорхойлолт,

 

 

4000

Их дээд сургууль, коллежийн диплом

20000

Магистр, мэргэжлийн сургуулийн диплом

20000

Дипломын хавсралт

15000

Дипломын нүүр

5000

Сургууль дамжааны лиценз, сертификат

6000

Аттестат

7000

Анкет

10000-30000

Буудал захиалга

20000

Өргөдөл бичих

10000

Оюутны үнэмлэх, албан газрын пропуск

5000

Иргэний үнэмлэх, овог сольсон үрчилсэн гэрчилгээ, тодорхойлолт, архивын лавлагаа, тодорхойлолт

4000

Төрсний гэрчилгээ, гэрлэгсдийн гэрчилгээ, гэр бүл цуцлуулсан гэрчилгээ, нас барсны гэрчилгээ

4000

Орон сууц эзэмших гэрчилгээ, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, ГХОруулалттай ААН-ийн гэрчилгээ, газар эзэмших зөвшөөрлийн гэрчилгээ

     8000

Баярын бичиг, сайшаалын үнэмлэх, өргөмжлөл, талархлын бичиг

7000

Бусад үйл ажиллагааны лиценз, сертификат

7000

Жолооны үнэмлэх, талон, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгэý, банкны баталгаа, хадгаламжийн дэвтэр

 

6000

 

 

 

Аман орчуулга /1цаг/

40000-с

Геологи, уул уурхай болон мэргэжлийн төсөл 32 мөрөөр нэг нүүр /

20000

 

1.    1 мөр нь компьютерийн 60 тэмдэгттэй тэнцэнэ.

2.    Яаралтай болон мэргэжлийн орчуулга 30%-ийн нэмэгдэлтэй.

3.    Орчуулга хянаж баталгаажуулахад 1 мөр 100 төгрөг

 

 

 

 

  

 

 

МОНГОЛЫН МЭРГЭШСЭН ОРЧУУЛАГЧДЫН ХӨГЖЛИЙН ХОЛБООНЫ

гүшүүн орчуулагч нар өөрийн ур чадвар, орчуулга хийх хэлний онцлогоос хамааран үнийн тарифыг өөрөөр тогтоож болно.