Эрхэм гишүүдийн сонорт

 

Холбооны орчуулгын баталгааны тэмдэг нь бага зэрэг өөрчлөлт орсон тул эрхэм гишүүд Та бүхэн хүсвэл тамганы үйлдвэрт хандаж баталгааны тэмдгээ /тамга/ солиулах боломжтой болохыг мэдэгдэж байна.

Тамганы үйлдвэр: Гэсү тамга, тэмдгийн үйлдвэр

Холбоо барих утас: 8888-3346

Байршил: Спортын төв ордны аркны зүүн талд

Үнэ: 25.000 төгрөг