Эрхэм орчуулагч Та орчуулсан орчуулгаа үг, үсгийн зөрүү, техникийн алдаа, найруулга зэргийг лавтай хянахаас гадна тод харагдахаар орчуулагчийн нэр, гарын үсгээ зурж, тэмдгээ дараарай.